Про "Еко-Галич"

Громадська екологічна організація "Еко-Галич" - неурядова неприбуткова організація, створена 1 червня 2010 року за ініціативи її голови з метою:

  • збереження і відтворення біорізноманіття, екосистем, комплексів та об'єктів живої і неживої природи;
  • проведення еколого-просвітницької роботи та інформування суспільства про стан навколишнього середовища, біорізноманіття, багатство флори і фауни; 
  • сприяння та підтримка заходів, пов'язаних із розвитком екологічного туризму у Галицькому районі і на прилеглих територіях;
  • підтримки розвитку Центру реабілітації диких тварин Галицького НПП 

Організація має відзнаку за здобуту перемогу у першому загальноєвропейському конкурсі на премію Євросоюзу з корпоративної соціальної відповідальності серед 29 країн світу, що відбувся 25 червня 2013 (м. Брюсель) 


About us

Public Environmental Organization "Eco-Halych" is a non-profit NGO 

established on June 1, 2010 on the initiative of its chairman with the aim of:

- conservation and reproduction of biodiversity, ecosystems, complexes and objects of living and inanimate nature;

- carrying out ecological education and informing the society about the state of the environment, biodiversity, the richness of flora and fauna;

- promotion and support of activities related to the development of ecological tourism in the Halych region and adjacent territories;

- supporting the development of the Center for Rehabilitation of Wild Animals of the Halych National Park.

Голова організації - Бучко Володимир Володимирович, заступник директора Галицького НПП з наукової роботи.
Голова організації - Бучко Володимир Володимирович, заступник директора Галицького НПП з наукової роботи.
© 2017 Еко-Галич. Всі права захищені.
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!